Албан хаагчдын утасны жагсаалт

Д/д Нэрс Албан тушаал Холбоо барих
утас
1 Т.Ганболд ХХААГ-ын дарга 99991719
2 З.Нэргүй Албаны дарга /Хөдөө аж ахуйн ололт нэвтрүүлэлт, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн/ 99038537
3 С.Өлзий Ерөнхий нягтлан бодогч 99267049
4 Б.Оюунтөгс Албаны дарга бөгөөд мал аж ахуйн үйлдвэрийн төлөвлөлт, менежмент, технологийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99376767
5 Г.Тунгалаг Албаны дарга бөгөөд Хүнсний үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн 99394132
6 Ч.Жавзмаа Архив бичиг хэрэг, нярав 99678230
7 О.Нэмэхбат Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник, технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99376734
8 Г.Нинжин Хүний нөөц, сургалт, сурталчилгаа, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн 88031749
9 С.Баасан Малын генетик нөөцийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн 99741741
10 Д.Амарсоёл Малчдын болон малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99220026
11 Б.Лхагвасүрэн Жижиг, дунд үйлдвэр, хөнгөн, хоршоо, ахуйн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99855557
12 Б.Минжитцэцэг Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн        99816381
13 Г.Отгонбулаг Үйлчлэгч 99397040
14 Ш.Энхбаяр Харуул хамгаалагч 96885314
15 Ц.Эрдэнэбат Жолооч 99375727
16 Д.Баярсайхан Харуул хамгаалагч 9945-1119
17 А.Баяртогтох Харуул хамгаалагч 9563-2446