Албан хаагчдын утасны жагсаалт

Д/д Нэрс Албан тушаал Холбоо барих
утас
1 О.Чимэдцэрэн ХХААГ-ын дарга 99991255
2 А.Мөнхжаргал Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, нярав 99441455
3 Б.Нямдорж Хүний нөөц, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, сургалт, тайлан, мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн 99012342
4 Х.Хавсамет Мал эмнэлгийн албаны дарга бөгөөд халдварт, паразит өвчин, тархвар судлал , МЭҮТ, МЭНэгжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99375740
5 Б.Оюунтөгс Мал аж ахуйн албаны дарга бөгөөд эрчимжсэн болон уламжлалт мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, үржүүлэг, технологи, менежмент, маркетинг хариуцсан мэргэжилтэн 99376767
6 Г.Тунгалаг ҮХҮАлбаны дарга бөгөөд хүнсний үйлдвэрлэл, технологи, худалдаа, нийтийн хоолны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99394132
7 С.Өлзий Нягтлан бодогч 99267049
8 О.Нэмэхбат Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, технологи, экстейншиний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99376734
9 С.Баасан Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн сан, сүлжээ, МЭҮТ, үйлчилгээний нэгжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 99741741
10 Д.Амарсоёл Малын бэлчээр , тэжээл, усан хангамж, тайлан, мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн 99220026
11 Н.Баасансүрэн Лабораторийн эрхлэгч бөгөөд ийлдэс судлал, халдваргүй өвчин, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн 99397286
12 А.Сувдаа Нян судлаач бөгөөд малын эм , биобэлдмэл, эмийн сан хариуцсан их эмч 99279187
13 Э.Цолмон Ариутгал халдваргүйтэл, ариун цэвэр, магадлан шинжилгээний их эмч 86820836
14 Г.Нарангэрэл Лаборант бага эмч 99395548
15
16 Г.Отгонбулаг Үйлчлэгч 99397040
17 Ш.Энхбаяр Жижүүр, сантехникч 96885314
18 С.Чулуунхишиг Жолооч, Жижүүр 95822931
19 Э.Оюунчулуун Шуурхай дуудлага, үйлчилгээний жолооч, жижүүр 95377787
Сурталчилгаа