Хууль эрх зүй

               

Үндэсний хэмжээний
Төрийн мэдээлэл-2019 он
МАЛЫН ГЕНЕТИК НӨӨЦИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
ОРГАНИК ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
БАЯЖУУЛСАН ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Хоршооны тухай хууль
Хүнсний тухай хууль
Тариалангийн тухай хууль
Таримал ургамлын үр, сортын тухай хууль
Үрийн тариалангийн даатгалын тухай хууль
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хууль
Газрын тухай

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/
Үндэсний хөтөлбөрүүд
ЖИМС, ЖИМСГЭНЭ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
ХҮНСНИЙ НОГОО ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
ҮЙЛДВЭРЖИЛТ 21:100 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
НООЛУУР ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР ТАРИАЛАНГИЙН ЗАРИМ БҮС НУТГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ
САВ, БАГЛАА БООДОЛ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
ҮНДЭСНИЙ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРТ АРЬС, ШИР БЭЛТГЭН ТУШААСАН ХОРШООНЫ ГИШҮҮН МАЛЧИН, МАЛ БҮХИЙ ЭТГЭЭДЭД МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛД “ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ” (GAP)НЭВТРҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ ЭРҮҮЛ АХУЙН БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН(GМP,GHP)ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ НЭВТРҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ
ТӨРӨӨС ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО
БУСАД ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ
Аймгийн хэмжээний
Дархан Уул аймгийн хөгжлийн цогц бодлого /2009-2021/
Дархан Уул аймгийн “Хөдөө аж ахуйн салбарыг 2021 он хүртэл хөгжүүлэх нэгдсэн бодлого”/2009-2021/

Туслах аж ахуйн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр
Дархан-Уул аймгийн эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр