Хууль эрх зүй

Үндэсний хэмжээний

Хүнсний тухай хууль
Тариалангийн тухай хууль
Таримал ургамлын үр, сортын тухай хууль
Үрийн тариалангийн даатгалын тухай хууль
Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хууль
Хоршооны тухай хууль
Газрын тухай
Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого
Бусад хууль, тогтоомж
Үндэсний хөтөлбөрүүд
УИХ-ын тогтоол
Засгийн газрын тогтоол
Дүрэм, журмууд
Стандартууд
Ноосны урамшууллын журам
ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛД “ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ” (GAP)НЭВТРҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ
ЭРҮҮЛ АХУЙН БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН(GМP,GHP)ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ НЭВТРҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ
МХЕГ-ын зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг

Салбарын шагналын журам

Аймгийн хэмжээний

Дархан Уул аймгийн хөгжлийн цогц бодлого /2009-2021/
Дархан Уул аймгийн “Хөдөө аж ахуйн салбарыг 2021 он хүртэл хөгжүүлэх нэгдсэн бодлого”/2009-2021/
Чацаргана дэд хөтөлбөр
“Хүнсний аюулгүй байдал” аймгийн дэд хөтөлбөр
Мал эмнэлэг, үржлийн ажил, үйлчилгээний төлбөрийн жишиг үнэлгээнии жагсаалт

Сурталчилгаа