Үзүүлэх үйлчилгээний хэлбэр

Манай үйлчилгээ

    Дархан-Уул аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын үйл ажиллагааны стратеги нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны чиглэл, Засгийн газрын болон засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, ХХАА-н төсвийн Ерөнхийлөн захирагч болон аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн хүнс, хөдөө аж ахуйн талаарх бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулж, цаг үеэ олсон, шуурхай мэдээ мэдээлэл, бүх талаар дэмжлэг үзүүлэхээс гадна иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад дараахь үйлчилгээг өдөр тутамдаа үзүүлж байна.

Үүнд:

1.Хөдөө аж ахуйн нэвтрүүлэлт

 • зөвлөлгөө
 • сургалт
 • мэдээлэл
 • технологи дамжуулалт

2.Мал эмнэлэг, ариун цэвэр, ийлдэс, судлалын лабораторийн шинжилгээ

 • нян, вирус, паразит судлал
 • МАА-н гаралтай түүхий эд,  бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн шинжилгээ

3.Малын зохиомол хээлтүүлгийн салбар

 • Бод,бог малын зохиомол хээлтүүлэг

4.Салбарын чиглэлээр иргэдэд мэдээлэл, зөвлөлгөө өгөх

 Малчин, мал бүхий этгээдэд баталгааны тэмдэг олгох ажлыг зохион байгуулах

 • Шийдвэрлэх хугацаа, хэлбэр:1 дүгээр улиралд
 • Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс: Хугацаанд ирүүлэх
 • Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 

Бүрдүүлэх материал жагсаалт Тайлбар
1 Паспортын хуулбар Сумын МЭҮТ-аас нэгтгэлийг хугацаанд ирүүлэх.
2 Хүн амын өрхийн бүртгэлийн дугаарыг харъяа багын Засаг даргаас авсан байх
3 Хүннү тамга урлал ХХК-ий ХААН банк дахь /5009732553/ дансанд тушааж баримтыг хавсаргасан байх.

 

Малчин өрхөд Мэргэжлийн үнэмлэх, энгэрийн тэмдэг олгох ажлыг зохион байгуулах

 • Шийдвэрлэх хугацаа, хэлбэр:1 дүгээр улиралд
 • Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс: Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд, хөдөлмөрийн сайдын 2013 оны А/42, А/54 тоот хамтарсан тушаалаар олгоно.
 • Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 

Бүрдүүлэх материал жагсаалт Тайлбар
1 Паспортын хуулбар Сумын МЭҮТ-аас нэгтгэлийг хугацаанд ирүүлэх.
2 Хүн амын өрхийн бүртгэлийн дугаарыг харъяа багын Засаг даргаас авсан байх
3 Малын А данс
4 3- аас дээш жил мал малласан байх Тавигдах шалгуур үзүүлэлт
5 Малаа ээмэгжүүлэлт, бүртгэлжүүлэлтэд хамруулсан байх
6 Мал эмнэлгийн урьдчилсан сэргийлэх арга хэмжээнд цаг хугацаанд хамруулах
7 Өөрийн эзэмшлийн өвөлжөө, хашаа, хороотой, малдаа хүрэлцэхүйц хэмжээний хадлан тэжээл бэлтгэдэг байх

 

 Хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд ноосны урамшуулал олгох ажлыг зохион байгуулах

 • Шийдвэрлэх хугацаа, хэлбэр: Жил бүрийн 8 дугаар сарын 31-ныг дуустал материал хүлээн авна.
 • Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс: МУЗГ-ын 2015 оны 122 дугаар тогтоолын дагуу материалыг бүрдүүлсэн байна.
 • Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 

Бүрдүүлэх материал жагсаалт Тайлбар
1 Паспортын хуулбар Сумын МЭҮТ-аас нэгтгэлийг хугацаанд ирүүлэх.
2 Хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээд байх
3 Малын А данс
4 Үндэсний үйлдвэрт ноосоо тушаасан байх
5 Малын түүхий эдийн гарал, үүслийн бичигтэй байх
6 Малаа ээмэгжүүлэлт, бүртгэлжүүлэлтэд хамруулсан байх

 

Малын ээмэгний захиалга авах

 1. Сумын Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг дээр захиалга авах.
 2. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар ээмэгний захиалгыг нэгтгэн Улсын мал эмнэлэг, үржлийн газраар дамжуулан малын ээмэг, бахь нийлүүлнэ.
 3. Үнэ: Бод -1100 /1 ширхэг үнэ/, Бог -1000 /1 ширхэг үнэ/

 Малын зохиомол хээлтүүлгийн захиалга авч хамтран ажиллах

 • Шийдвэрлэх хугацаа, хэлбэр: Жилдээ
 • Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс: МУСҮТ-тэй гэрээ байгуулсан зоо техникч ажиллана
 • Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Зохиомол хээлтүүлгийн техникч

Бүрдүүлэх материал жагсаалт Тайлбар
1 Б.Отгонгэрэл 99344498

Үйлчилгээг үзүүлэх мэргэжилтний мэдээлэл

Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Өрөөний№
1 Сүнрэвжамц Баасан МААХ-ийн мэргэжилтэн 10
Сурталчилгаа