ТӨСЛИЙН УРИЛГА

gazar3ТӨСЛИЙН УРИЛГА

Огноо: 2015-03.23
Төсөл шалгаруулалтын нэр: Чацарганы суулгац зээлээр олгох
Тендер шалгаруулалтын дугаар:ТШ/15/ЧСЗ-01

Хүнс, Хөдөө аж ахуйн яам нь чацарганы суулгац зээлээр олгох төсөл шалгаруулалтыг зарлаж байна.
Төслийн баримт бичгийн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага өргөдөл, албан бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр аж ахуйн нэгж, байгууллага 30000 /гучин мянга/, иргэн 10000 /арван мянга/ төгрөгөөр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас худалдан авна.
Төсөлд оролцогч төсөл сонгон шалгаруулах баримт бичгийн дагуу шаардагдах баримт бичиг, төслөө боловсруулан бэлтгэж ХХААГ-т 2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн дотор битүүмжилж хүлээлгэн өгнө.

ХАЯГ:
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 8 дугаар баг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 09 тоот өрөө Утас:70373637, факс: 70375148

Чацарганы суулгац зээлээр олгох төслийн урилга

gazar3ТӨСЛИЙН УРИЛГА

Огноо: 2014-03.12

Төсөл шалгаруулалтын нэр: Чацарганы суулгац зээлээр олгох

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ТШ/14/ЧСЗ-05

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам нь чацарганы суулгац зээлээр олгох төсөл шалгаруулалтыг зарлаж байна.Төслийн баримт бичгийг, иргэн аж ахуй нэгж, байгууллага өргөдөл, албан бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр аж ахуйн нэгж, байгууллага 30000 /гучин мянга/, иргэн 10000 /арван мянга/ төгрөгөөр Үйлдвэр, хөдөө  аж ахуйн яам болон аймгийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газраас худалдан авна. Сонирхсон этгээд төслийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг дор дурдсан хаягаар авч болно.

ХАЯГ: Улаанбаатар хот, Энхтайвны өргөн чөлөө 16А, Засгийн газрын 9 дүгээр байр, Б корпус, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны 503 дугаар өрөө. Утас:263408, Факс: 453121

Дархан-уул аймаг Дархан сум  8 дугаар байр Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар 11 тоот өрөө. Утас: 70373637, Факс: 70375138

ТӨСЛИЙН УРИЛГА

dragonfly20111207-11977-n6ukl9ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН НЭР:

“Өвлийн Нарлаг хүлэмжийн барилгын ажлыг гүйцэтгэх аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах” төсөл ТШ/14/01/14-2/ ЧБ
Төсөл сонгон шалгаруулалтын дугаар: ТШ/14/01/14-2/ ЧБ
Монгол улсын Засгийн газраас гаргасан “Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай ” тогтоолын дагуу Чингис бондноос санхүүжүүлэх “Өвлийн хүлэмжийн аж ахуй байгуулах”
төслийн үргэлжлэл болгож Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт 0.5 га хүртэлх талбайд Өвлийн Нарлаг хүлэмж байгуулах төсөлд Гүйцэтгэгчээр оролцох хүсэлтэй хуулийн этгээдийг сонирхлоо илэрхийлж, төслийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Төслийн сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхолтой хуулийн этгээд нь албан бичгээр хүсэлтээ гарган, эргэн төлөгдөхгүй нөхцлөөр 50 000 (Тавин мянган ) төгрөгийг Худалдаа Хөгжлийн Банкин дахь “Өвлийн хүлэмжийн аж ахуй” төслийн 457037298 тоот дансанд тушааж, ажлын даалгаврыг худалдан авна уу.
Төслийн саналын хоёр хувийг битүүмжлэн, 2014 оны 2-р сарын 15-ны өдрийн
17.00 цагаас өмнө MNNT Plaza-гийн 703 тоотод авчирч өгнө үү!
Төсөл хүлээн авах хаяг:
Монгол улс Улаанбаатар хот,
Баянзүрх дүүрэг, 15-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, MNNT Plaza,
703 тоот. Харилцах утас: 77446033, 99003191

ТӨСЛИЙН УРИЛГА

ТӨСЛИЙН УРИЛГА

Огноо : 2013-08.21

Төсөл шалгаруулалтын нэр: Чацарганы суулгац зээлээр олгох Тендер шалгаруулалтын дугаар: ТШ/13/ЧСЭ-02

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам нь чацарганы суулгац зээлээр олгох төсөл шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Төслийн баримт бичгийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага өргөдөл, албан бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр аж ахуйн нэгж, байгууллага 30000 /гучин мянга/, иргэн 10000 /арван мянга/ төгрөгөөр Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам болон аймаг, нийслэлийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газраас /ҮХААГ/ худалдан авна. “ТӨСЛИЙН УРИЛГА” -ийг үргэлжлүүлэн унш

ТӨСЛИЙН УРИЛГА

Огноо: 2013-05.02

Төсөл шалгаруулалтын нэр:

Жимс жимсгэний аж ахуй байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

Төсөл шалгаруулалтын дугаар: ТШ/13/ЖЖАА-01

          Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам нь “Гүзээлзгэнэ, алим, интоор, бөөрөлзгөнө, чавга, үхрийн нүдний аж ахуй байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх” төсөл шалгаруулалтыг зарлаж байна. Төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцох хуулийн этгээд, байгууллага нь төслийн баримт бичгийг бичгээр хүсэлтээ гаргаж эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иргэн бол 30000 /гучинмянга/ төгрөг, аж ахуйн нэгж бол 100000 /нэг зуун мянга/ төгрөгийг Төрийн сан банк дахьҮйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны 900019403 тоот дансанд тушаан, доорхи хаягаар худалдан авна. “ТӨСЛИЙН УРИЛГА” -ийг үргэлжлүүлэн унш

ТӨСЛИЙН УРИЛГА

untitledОгноо : 2013-05.17

Төсөл шалгаруулалтын нэр: Өвлийн хүлэмжийн цогцолбор аж ахуй байгуулах

Төсөл шалгаруулалтын дугаар: ТШ/13/ӨХЦАА-01

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам нь “Өвлийн хүлэмжийн цогцолбор аж ахуй байгуулах” төсөл хэрэгжүүлэхэд ороцох сохирхолтой хуулийн этгээдийг төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна. “ТӨСЛИЙН УРИЛГА” -ийг үргэлжлүүлэн унш