Малчдад чиглэсэн хоршооны сургалт зохион байгуулагдана.

e04aaff0bf4a8084original

Монгол Улсын Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилтын хүрээнд ҮХААЯ, МХААХҮХ болон бусад холбогдох албаны төлөөллөөс бүрдсэн ажлын хэсэг 5 дугаар сарын 29-31-ны өдрүүдэд тус аймгийн бүх сумдад сургалт зохион байгуулна. “Малчдад чиглэсэн хоршооны сургалт зохион байгуулагдана.” -ийг үргэлжлүүлэн унш